•  +386 1 563 62 60

Reference

 • sž - iNFRASTRUKTURA d.o.o., Sekcije za SVTK Ljubljana, Celje, Pivka  in EE Ljubljana
 • SŽ - ŽELEZNIŠKO GRADBENO PODJETJE (oprema);
 • ŽELEZNICE FEDERACIJE BIH (oprema in storitev za revitalizacijo prog v BiH);
 • Železnice  Republike Srpske  (  storitev za revitalizacijo prog v BiH);
 • ZAVOD SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE (vzdrževanje DEA in elektro inštalacij ,...);
 • POLICIJSKE UPRAVE po Sloveniji: NOVA GORICA, KRŠKO, MARIBOR,  KOPER . KRANJ;  MNZ in GPU
 • RS MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PROSTOR IN ENERGIJO;, MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO
 • ADRIA AIRWAYS (napajanje 400 Hz za letala);
 • HESS  (agregati);
 • DRUŽBA ZA AVTOCESTE REPUBLIKE SLOVENIJE (kabelski pribori);
 • ELLA, SARAJEVO (oprema);
 • TELEMAX, Banja Luka (oprema in montaže agregatov);
 • ELTEZ, d.o.o., LJUBLJANA (oprema);
 • Step Sarajevo (mozaiki, krovne ploščice, varovalke kalibrirane…)
 • Došlov d.o.o., SUBOTICA (oprema);
 • DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE ZGRADB (DUN, PUN, PARKS1, SINTAL, SPL in drugi);
 • E-PROJEKT TRZIN (kabelski pribor, TK kabli..);
 • INDENNA LJUBLJANA (žerjavni deli);
 • LUKA KOPER (mazila  za kretnice);
 • METALNA SRM (žerjavni deli);
 • UFV Uvera d.o.o., Maribor, deli za žerjave
 • Kostroj d.o.o., deli za žerjave
 • Iskra Impuls d.o.o., deli za žerjave
 • Rosenbauer d.o.o., deli za žerjave