•  +386 1 563 62 60

Predstavitev

Smo zastopniki za prodajo signalno varnostnih naprav, rezervnih delov in elementov za železniško infrastrukturo, kabelskega pribora in naprav za neprekinjeno napajanje. 

Rešujemo potrebe po železniški infrastrukturi /SV in TK/ v Sloveniji ter na trgih sosednih držav (BiH, Srbija, Hrvaška), Turčije...... Izvajamo dela na elektro inštalacijah pri gradnji in obnovi objektov. Dobavljamo naprave za napajanje objektov v območju 50 in 400 Hz za letala.

V podjetju smo trenutno  zaposleni štirje  sodelavci, glede na potrebe v projekte vključujemo tudi več pogodbenih sodelavcev. Delujemo vse od leta 1992. 

TRGOVINA

Trgovina
 
Delujemo na področju SV/TK/EE opreme za redno vzdrževanje v železniškem prometu. Z opremo in rezervnimi deli oskrbujemo večje kupce, kot so: Slovenske železnice, Siemens - Slovenija in Avstrija,  in ostale kupce, ki opravljajo montaže v izgradnji železniške infrastrukture. V zadnjih  letih smo na A listi dobaviteljev opreme za Slovenske železnice. 

Z opremo in rezervnimi deli za železnice oskrbujemo tudi kupce in montažerje na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini,   Republiki Srpski in v Srbiji, kjer uporabljajo podobno SV/TK/EE varnostno opremo za potrebe železniškega prometa. 

V letih od 2004 do 2007 smo sodelovali v projektu revitalizacije železniške infrastrukture v Bosni in Hercegovini. Dobavljali smo opremo za SV/TK naprave in izvajali montažna dela. Projekt smo uspešno zaključili leta 2008.

ZASTOPSTVA


Od leta 1999 zastopamo podjetje GTB Bahntechnik,  ki proizvaja  tirne magnete 1000/2000/500 Hz in delno program DB Netz za opremo za vgradnjo ( MTK kontakti in ostala oprema). Opravili smo tudi vse postopke prilagajanja tehnične dokumentacije proizvajalcev za potrebe Slovenskih železnic. 
Zastopstva


Za kabelski pribor (kabelske spojke) zastopamo podjetje Cellpack iz Švice.
Za program žerjavne opreme pa zastopamo proizvajalca KORO-RIW in DUREL.
Za rezervne dele in nove dobave smo kvalitetni in konkurenčni dobavitelj tujih proizvajalcev v Sloveniji. 


INŽENIRING

Inženiring
Dobavljamo in montiramo stacionarne diesel agregate za rezervno napajanje na področju železniškega prometa. Opravljamo servise in popravila diesel agregatov ter menjave elektronskih krmiljenj v nadzornih omarah tudi za ostale uporabnike, kot so Mobitel, Policijske uprave po Sloveniji, Blagovne rezerve Republike Slovenije,... Izvajamo tudi predelave in popravila agregatnih sklopov ter postrojenj. 


Kooperacija
V kooperaciji podjetje sodeluje pri trženju produktov za področje Slovenije in Hrvaške. Pridobili smo Certifikat za izdelavo vseh vrst in tipov signalnih relejev (SR).


ISO BVQI 9001:2000 

Konec leta 1999 smo pridobili Certifikat ISO 9001:2000. S pridobitvijo Certifikata ISO 9001 smo potrdili kvaliteto naših produktov, našega dela in storitev ter povečali uspešnost podjetja. Prepričani smo, da svoje delo opravljamo kvalitetno in s tem nastopamo kot verodostojen partner svojim kupcem na tržišču.